Ποιο το κόστος σελιδοποίησης ενός βιβλίου και από τι εξαρτάται;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Όταν ερευνάτε το κόστος σελιδοποίησης ενός βιβλίου στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιορίσετε μια ακριβής τιμή. Γιατί είναι αυτό? Είναι επειδή το βιβλίο σας είναι μοναδικό! Η αναφορά μόνο του αριθμού λέξεων που περιλαμβάνει το σύγγραμμα δεν είναι συνήθως αρκετή για να εξασφαλίσει μια τιμή, επειδή υπάρχουν τόσες πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το χρόνο που ο σελιδοποιός θα πρέπει να απασχοληθεί για τη δημιουργία μιας σελίδας που να ανταποκρίνεται στους κανόνες της βέλτιστης οπτικής επικοινωνίας. Οι σχεδιαστές βιβλίων πρέπει να δουν το έγγραφο που γράφτηκε το κείμενο, ή τουλάχιστον να ελέγξουν δειγματοληπτικά προτού αναφέρουν μια ακριβή τιμή.

Θα αναφέρουμε τους κύριους παράγοντες που συμμετέχουν στην τιμολόγηση της σελιδοποίησης ενός βιβλίου:

Κείμενο

 • Ποιο είναι το πλήθος λέξεων;
 • Πόσο τακτοποιημένο είναι το αρχείο προέλευσης; (Εάν το αρχείο προέλευσης είναι το Word, αν έχει ήδη μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας στυλ παραγράφων κ.λπ. αυτό μπορεί να διευκολύνει την τελική διαδικασία μορφοποίησης.)
 • Πόσο απλό ή περίπλοκο είναι το βιβλίο; (Για παράδειγμα: βιβλίο μαγειρικής σε σχέση με ένα μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα έχει γενικά λίγα διαφορετικά στυλ, αλλά ένα βιβλίο μαγειρικής είναι πολύ πιο περίπλοκο με μικρές υποενότητες κειμένου να μορφοποιούνται τακτικά με διαφορετικούς τρόπους.) Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πολυπλοκότητα περιλαμβάνουν:
 • στυλ χαρακτήρων όπως έντονο ή πλάγιο κείμενο
 • επικεφαλίδες (τίτλοι κεφαλαίων, υπότιτλοι, υπότιτλοι)
 • αποσπάσματα, στίχος, ποίηση
 • κείμενο σε στήλες ή εισαγωγικά
 • φόρμες ή πίνακες
 • αν περιέχει υποσημειώσεις
 • αν έχει ευρετήρια

Εικόνες ή διαγράμματα

 • Πόσες εικόνες ή διαγράμματα υπάρχουν;
 • Χρειάζεται να επανασχεδιαστούν σε σχεδιαστικό πρόγραμμα, να επεξεργαστεί ή να προσαρμοστεί κάποια από αυτές τις εικόνες, ή θα δοθούν στον σελιδοποιό έτοιμα να εισαχθούν;
 • Θα υπάρξουν λεζάντες στις φωτογραφίες;

Χρονοδιάγραμμα

 • Πότε θα είναι η είναι η συνολικά όλη η δουλειά έτοιμη να δοθεί στο σελιδοποιό για μορφοποίηση;
 • Πόσο σύντομα χρειάζεστε για την παράδοση των επαγγελματικά έτοιμων εκτυπώσεων PDF;

Διορθώσεις

 • Μήπως ο αριθμός των διορθώσεων που απαιτούνται οφείλονται σε παραμέτρους οι οποίοι δεν έχουν υπολογιστεί στην αρχική εκτίμηση και συμφωνία. Η συμφωνία που συνήθως υπάρχει στις εργασίες σελιδοποίησης να γίνονται μέχρι 3 φορές

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το κόστος της σελιδοποίησης του βιβλίου σας!

More to explorer

Σημεία Στίξης

Η στίξη είναι ζωτικής σημασίας για τη γραπτή επικοινωνία. Δημιουργεί τις παύσεις, τα διαστήματα, τις χειρονομίες και τη γλώσσα του σώματος του

Χήρες και Ορφανά

Στη σελιδοποίηση βιβλίου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο λευκό χώρο που δημιουργείται  από τη τελευταία λέξη μιας παραγράφου όταν βρίσκεται μόνη της στο