Σημεία Στίξης

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η στίξη είναι ζωτικής σημασίας για τη γραπτή επικοινωνία. Δημιουργεί τις παύσεις, τα διαστήματα, τις χειρονομίες και τη γλώσσα του σώματος του γραπτού λόγου. Εάν η στίξη δεν χρησιμοποιείται σωστά, η τυπογραφική επικοινωνία μπορεί να είναι συγκεχυμένη, παραπλανητική και δυσανάγνωστη.

Κανόνες χρήσης σημείων στίξης

Υπάρχουν περίπου 30 σημεία στίξης. Τα περισσότερα δεν χρησιμοποιούνται συχνά-αλλά όλα πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά. Τα παρακάτω παρέχουν μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου χρήσης των πιο σημαντικών σημείων στίξης.


Οι τελείες υποδηλώνουν το τέλος μιας δηλωτικής ή προστακτικής πρότασης. Τελεία.


Τα κόμματα υποδηλώνουν την απλούστερη μορφή διακοπής της σκέψης ή της συνέχειας. Το κόμμα χρησιμοποιείται για να συνδέσει μια πρόταση με έναν σύνδεσμο, για να ενώσει τις προτάσεις σε μια σύνθετη πρόταση, για να διαχωρίσει μια επιρρηματική ή επιθετική πρόταση από το σώμα μιας πρότασης και για να διαχωρίσει μια σειρά τριών ή περισσότερων στοιχείων κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ.


Τα θαυμαστικά σημεία κάνουν μια κραυγή ή μια εμφατική δήλωση. Χρησιμοποιήστε τα με φειδώ!


Τα ερωτηματικά δηλώνουν μια ερώτηση ή εκφράζουν μια αμφιβολία. Το ξέρατε ήδη αυτό, έτσι δεν είναι;


Οι άνω και κάτω τελεία χρησιμοποιούνται για τα εξής: μετά τις λέξεις “ακολουθεί”, “τα επόμενα”, για την εισαγωγή μιας λίστας ή σειράς και για την εισαγωγή μιας επίσημης δήλωσης ή ενός λόγου σε διάλογο.
Οι άνω και κάτω τελεία χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν δύο ανεξάρτητες προτάσεις που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όταν τα κόμματα χρησιμοποιούνται ήδη για τον διαχωρισμό των λέξεων μιας σειράς- μια άνω τελεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό των μεγαλύτερων συστατικών της σειράς.


“Τα διπλά εισαγωγικά περικλείουν λέξεις, φράσεις και προτάσεις που τρέχουν μέσα στο κείμενο”, είπε.


«Τα απλά εισαγωγικά περικλείουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά», πρόσθεσε. «Εννοείτε ότι όταν παραθέτετε μια δήλωση όπως “τα απλά εισαγωγικά περικλείουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά” δεν χρησιμοποιείτε ξανά διπλό εισαγωγικό μέσα στο εισαγωγικό;» «Σωστά», απάντησε.

Οι παρενθέσεις υποδεικνύουν σύνολα (1) ενισχυτικών, επεξηγηματικών ή παρεκβατικών στοιχείων και (2) περικλείουν αριθμούς ή γράμματα που σηματοδοτούν διαιρέσεις ή απαριθμήσεις που διατρέχουν το κείμενο. (Περιβάλλουν επίσης παρενθετικές παρατηρήσεις).

Οι αγκύλες δείχνουν τη σχέση μεταξύ ομάδων αριθμών, όπως {1, 2, 3, 4 …}
λέξεων όπως {ένα, δύο, τρία, τέσσερα …}
και φράσεις όπως {ένα λεπτό, δύο λεπτά …}
Οι αγκύλες περικλείουν συντακτικές παρεμβάσεις, επεξηγήσεις, διορθώσεις ή σχόλια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πάρουν τη θέση των παρενθέσεων μέσα σε παρενθέσεις, για να περιλάβουν πληροφορίες που δεν ανήκουν στον αρχικό συγγραφέα και για να περιλάβουν πλάγιες φράσεις όπως [συνεχίζεται].

Οι απλές παύλες, οι em παύλες και en παύλες συγχέονται συχνά.

Οι απλές παύλες στις οποίες δεν βάζουμε ποτέ κενό πριν ή μετά από αυτή χρησιμοποιούνται στο συλλαβισμό για να χωρίζουν λέξεις που διακόπτονται στο τέλος μιας γραμμής
για να για να ενώνει λέξεις

 • ταξίδι-αστραπή

χρησιμοποιείται στους αριθμούς

 • είκοσι-ένα

να υποδείξει διαλείμματα λέξεων

 • διάβασες ποτέ λογοτεχνία του εικοστού-αιώνα;

Οι παύλες en στις οποίες προσθέτουμε κενό πριν και μετά, χρησιμοποιούνται για να υποδηλώνουν ένα εύρος σχεδόν οτιδήποτε με αριθμούς

 • Η αίθουσα της κοινότητας θα χωράει 150 – 200 άτομα.
 • Το 70 – 80% των εισιτηρίων έχει πουληθεί.
 • Εγχειρίδιο γλώσσας σελ 184 – 187

Χρησιμοποιείται στην απόδοση ενός σκορ.

 • Η κόκκινη ομάδα κέρδισε 3 ‒ 0
Να υποδείξει απόσταση
 • Η πτήση Αθήνα – Νέα Υόρκη είναι πολύ μεγάλη

Οι παύλες em στις οποίες προσθέτουμε επίσης κενό πριν και μετά, χρησιμοποιούνται για έμφαση.
 • Η μητέρα μου αγαπάει τα ψάρια ― ο πατέρας μου το κρέας

μια παύλα em μπορεί επίσης να υποδηλώνει λέξεις που λείπουν

 • Παρακαλώ καλέστε το διευθυντή ― Παναγιώτη Κωνσταντίνου ― τη Παρασκευή

ή ένα ξαφνικό διάλειμμα στη σκέψη

 • να περάσετε όμορφες διακοπές ― Ω αυτός είναι ο σκύλος σας; είναι πολύ όμορφος

Οι απόστροφοι υποδηλώνουν κατοχή ή τη διαγραφή ενός γράμματος ή αριθμού σε μια συστολή, έτσι δεν είναι; Δεν χρειάζεται απόστροφος, ωστόσο, σε συντομογραφίες πληθυντικού αριθμού ή κτητικού.


Οι ελλείψεις υποδηλώνουν την παράλειψη μιας λέξης, φράσης, γραμμής ή παραγράφου- υποδηλώνουν επίσης το τέλος μιας σκέψης που συνεχίζεται και συνεχίζεται…


Οι αστερίσκοι χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για τις υποσημειώσεις*.
*Είναι όμορφα πραγματάκια.

More to explorer

Χήρες και Ορφανά

Στη σελιδοποίηση βιβλίου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο λευκό χώρο που δημιουργείται  από τη τελευταία λέξη μιας παραγράφου όταν βρίσκεται μόνη της στο