Μονάδες μέτρησης και σελιδοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το μέγεθος μιας γραμματοσειράς εκφράζεται σε στιγμές .

72,27 στιγμές  ισούται με 1 ίντσα ισούται με 25,4 χιλιοστά.

Το μέγεθος μιας γραμματοσειράς είναι μια πρόχειρη ένδειξη του ύψους του ψηλότερου χαρακτήρα, αλλά διαφορετικές γραμματοσειρές με το ίδιο μέγεθος μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά πραγματικά ύψη. Παραδοσιακά, τα μεγέθη γραμματοσειρών αναφέρονται με ονόματα (βλ. Πίνακα 1), αλλά σήμερα χρησιμοποιείται μόνο ο αριθμός των στιγμών.

Πίνακας 1 Παραδοσιακά μεγέθη γραμματοσειρών

Μονάδες μέτρησης τυπογραφίας

Ο όρος της τυπογραφίας για τον κατακόρυφο χώρο μεταξύ των αράδων του κανονικού κειμένου ονομάζεται διάστιχο, ο οποίος επίσης εκφράζεται σε στιγμές και συνήθως είναι μεγαλύτερος από το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Μια σύμβαση για την περιγραφή μιας γραμματοσειράς που θα περιγράφει το μέγεθος  σε συνδυασμό με το διάστιχο είναι δύο αριθμοί που διαχωρίζονται με κάθετο. Για παράδειγμα 10/12 για ένα σετ γραμματοσειράς 10 pt με διάστιχο 12 pt ή 12/14 για σετ γραμματοσειράς 12 pt με διάστιχο 14 pt.

Το κανονικό μήκος μιας αράδας κειμένου καθορίζεται σε πίκα (picas) όπου 1 πίκα ισούται με 12 πόντους (1 pc = 12 pt).

Τα έγγραφα μπορούν να περιγραφούν ως στοιχειοθετημένα αν είναι με μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά, με ένα συγκεκριμένο μέγεθος, και ένα συγκεκριμένο διάστιχο και σε ένα συγκεκριμένο μήκος αράδας. Αυτό συνήθως δίνεται σε μία συγκεκριμένη μορφή

Μια γραμματοσειρά 10 pt με 11 pt διάστιχο και με μήκος αράδας 20 pc περιγράφεται ως 10/11 × 20 και η

14/16 × 22 περιγράφει μια γραμματοσειρά 14 pt με 16 διάστιχο και μήκος αράδας 22 pc.

Στη τυπογραφία χρησιμοποιούν ένα μικτό σύστημα μονάδων, μερικές από τις οποίες συναντήσαμε παραπάνω. Η θεμελιώδης ενότητα είναι η στιγμή. 

Ο Πίνακας 2 παραθέτει τις πιο κοινές μονάδες που χρησιμοποιούνται.

Πίνακας 2: Μονάδες

Μονάδες μέτρησης τυπογραφίας

Οι στιγμές και οι πίκες είναι οι παραδοσιακές μονάδες τυπογραφίας που χρησιμοποιούνται σε αγγλόφωνες χώρες. 

Το ντιντό (didot) και το κικέρο (cicero) είναι οι αντίστοιχες μονάδες που χρησιμοποιούνται στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Στην Ιαπωνία το «kyus» (ένα τέταρτο του χιλιοστού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα μέτρησης. 

Οι ίντσες και τα εκατοστά είναι οι μονάδες με τις οποίες είμαστε όλοι εξοικειωμένοι και γνωρίζουμε.

Το σύστημα στιγμών εφευρέθηκε από τον Pierre Fournier le jeune το 1737 με μήκος 0,349 mm. Αργότερα τον ίδιο αιώνα ο François-Ambroise Didot εισήγαγε το σύστημα στιγμών με μήκος 0,3759 mm. Αυτή είναι η τιμή που χρησιμοποιείται ακόμα στην Ευρώπη. Πολύ αργότερα, το 1886, η American Type Founders Association το καθόρισε στις 0,013837 ίντσες ως το τυπικό μέγεθος για τη στιγμή, και οι Βρετανοί το ακολούθησαν το 1898. Ένας βολικός τρόπος για όσους δεν τα πάνε και τόσο καλά με όλους αυτούς τους συνδυασμούς μεγεθών και μετρικών μονάδων ότι έξι picas είναι περίπου ίσο με μια ίντσα.

Οι παραπάνω μονάδες έχουν σταθερή αξία ως προς το μέγεθος. Υπάρχουν επίσης ορισμένες μονάδες των οποίων η τιμή εξαρτάται από τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται. Το em είναι το ονομαστικό ύψος του κεφαλαίου γράμμα Μ της τρέχουσας γραμματοσειράς. Και χρησιμοποιείται ως μέτρο πλάτους. Το en είναι μισό em. Το ex είναι ονομαστικά το ύψος του γράμματος «x» στην τρέχουσα γραμματοσειρά. Μπορεί επίσης να συναντήσετε τον όρο quad, συχνά όπως σε μια φράση όπως «ξεκινά με ένα τετράγωνο διάστημα». Είναι ένα μήκος που ορίζεται σε όρους ems. ένα τετράγωνο είναι 1 em.

More to explorer

Σημεία Στίξης

Η στίξη είναι ζωτικής σημασίας για τη γραπτή επικοινωνία. Δημιουργεί τις παύσεις, τα διαστήματα, τις χειρονομίες και τη γλώσσα του σώματος του

Χήρες και Ορφανά

Στη σελιδοποίηση βιβλίου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο λευκό χώρο που δημιουργείται  από τη τελευταία λέξη μιας παραγράφου όταν βρίσκεται μόνη της στο